- de offisielle blålysarrangementene i Oslo siden 1993
Hvem er blålys for
BRANN, POLITI OG HELSE er de som har tilgang til BLÅLYS. 

Blålys arrangementene er for utrykningspersonell og støttepersonell i utrykningsetatene. Det er ditt medlemskort eller jobb ID kort som gir deg adgang til blålys, derfor er det viktig at du har med dette på blålys.

Her lister vi opp de etatene som har tilgang til blålys i Oslo.
AMBULANSETJENESTEN
- Alle ansatte i Ambulansetjenesten
(Gjelder ikke frivillige organisasjoner som Røde Kors/Norsk Folkehjelp. Unntatt de som fast kjører for OKL/OUS. Det er adgangskortet OKL/OUS som gir adgang til blålys).

BRANN- OG REDNINGSETATEN
- Alle ansatte i brann- og redningsetaten.

POLITIET:
- Alle ansatte i Politiet
- Alle ansatte i Politidirektoratet
- Alle ansatte i Kripos og Økokrim
- Alle ansatte hos Riks- og Statsadvokaten
- Alle ansatte i Justis dep.

Forsvaret:
- Ansatte med ordinær politimyndighet i Narko Nord og Narko Sør.
- Spesialsoldater som samtrener med politiet (må komme sammen       med politiets beredskapstropp).
- Piloter fra forsvarets 330, 337 og 339 skvadron

LEGER:
- Alle leger
(Gjelder ikke veterinærer)

SYKEPLEIERE:
- Alle sykepleiere,vernepleiere,hjelpepleiere som jobber på sykehus/legevakt, samt alle ansatte som har fast jobb ved sykehus (Det er adgangskortet til feks. OKL/OUS som gir adgang til blålys).

TOLLVESENET:
- Alle ansatte i Tollvesenet

KRIMINALOMSORGEN:
- Alle fengselsbetjenter/transportører
STUDENTER FRA:
- Ambulansefag
- Brannskolen
- Helsefagstudenter
- Medisinstudenter
- Politihøgskolestudenter
- Sykepleierstudenter
- Tollaspiranter
- Kriminalomsorgens utdanningssenter (kun fengselsbetjenter) 
Foto: Truls Aronsen (OBRE)
Pensjonist eller midlertidig permisjon fra din stilling?
Har du ikke pensjonist ID fra din tidligere arbeidsgiver, så anbefaler vi deg å sende oss en e-post før du kommer.
Utenlandske kolleger
Alle utenlandske kolleger som er her på besøk og som oppfyller våre krav til adgang for utrykningspersonell er velkommen til blålys.
Varsle oss på forhånd ved å bruke vårt kontaktskjema, så tar vi de godt imot ved ankomst.
Ta med en venn?
Aller helst ser vi at du ikke tar med deg en venn og det er flere grunner til det. En av grunnene er at blålys er for ansatte i blålysetatene, og at det skal være vår fri kveld. Blålys er og skal være et sted for å samles med gode kolleger for å snakke sammen og stifte nye bekjentskaper.

Hvis du må ha med en venn, så er det kun faste ansatte som kan ha med seg 1 venn, altså ikke vanlige studenter. Med fast ansatt menes også de som sitter i vikariater eller har deltidsstilling. Er du feks PHS student på 2 året, så er du i praksisperioden din ansatt ved en politistasjon og da kan du ha med venn. Du kan også ha med venn hvis du som student er ansatt i etaten parallelt med din skolegang.

Vær nøye med hvilken venn du tar med deg! 
Spør på kontaktsiden hvis dere er usikre om deres venn kommer inn.